980нм диод лазераар судас арилгах

  • Хумсны мөөгөнцөрийг арилгах 980нм диод лазер машин нь ус болон гемоглобинд ижил төстэй байдлаар шингэдэг онцлог шинж чанартай байдаг.Эд эсэд их хэмжээний ус агуулагддаг тул мэс заслын лазерыг усаар шингээж эдийг зохих ёсоор буулгах нь чухал юм.Гемоглобины ижил долгионы урттай гэрлийг шингээх нь коагуляци, амжилттай гомеостазын хувьд чухал юм.